Sokol – Villa Dominico

  • Tato tělovýchovná jednota byla založena na předměstí Buenos Aires jako pobočka zdejšího Sokola v roce 1926.
  • Španělský název: Unión gimnástica „Sokol“ en Villa Dominico.
  • Organizovala pravidelná cvičení, veřejné vystoupení, přednášky, divadelní představení, oslavy národních svátků a krajanské zábavy.
  • Členové si svépomocí postavili vlastní budovu s tělocvičnou.
  • Sídlo: Patagones 562, Villa Dominico, provincie Buenos Aires.
  • V 80. letech 20. století se v rámci Sokola etabloval Folklorní taneční soubor Conjunto de Danzas checoslovacas „SOKOL“, který se později osamostatnil.
  • Sokol Villa Dominico funguje dodnes, byť pouze jako sportovní klub.