Československý podpůrný spolek – Berisso

  • Spolek byl založen v roce 1926 na předměstí Buenos Aires.
  • Sdružoval české a slovenské vystěhovalce z městečka Berisso, kde se usadila poměrně velká skupina dělníků a řemeslníků pocházejících z Československa, kteří pracovali ve zdejších továrnách.
  • Zakladatelé: Petr Pošta a J. Paulik.
  • Spolek fungoval do 50. let 20. století.