Slávia – Temperley

  • Spolek byl založen v roce 1941  na předměstí Buenos Aires.
  • Španělský název: Club Cultural y Deportivo Checoslovaco „Temperley“.
  • Spolek sdružoval české vystěhovalce z předměstí Temperley.
  • Organizoval krajanská setkání, národní oslavy, divadelní představení a sportovní utkání.
  • Ve 40. letech 20. století ve spolku sídlila i Československá doplňovací škola, ve které působili českoslovenští vyslaní učitelé (mj. Oldřich Bartoš, který jako se jako jediný vyslaný učitel nevrátil po převratu do komunistického Československa).
  • Sídlo: Pasco 1229, Temperley, provincie Buenos Aires.
  • Spolková činnost zanikla na konci 90. let 20. století.
  • Spolková budova byla prodána v roce 2002 a dnes je v ní provozován autoservis.
  • Spolkové pozvánky.