Ozvěny

  • Exilový časopis Čechoslováků v Brazílii byl založen v lednu 1956.
  • Vydavatel a redaktor: A. Jablonský.
  • Vyšlo 20 čísel.
  • Časopis zanikl v roce 1960.
  • Částešně ho nahradil časopis Západoslavia.