Západoslavia

  • Exilový časopis vydávaný v Sao Paulo v Brazílii.
  • Vydavatel a redator: A. Jablonský
  • Časopis se v tiráži označuje za bulletin československých federalistů.
  • Časopis vycházel nepravidelně v letech 1959 až 1965 (?).
  • Navazoval na časopis Ozvěny a Čechobrazilián.
  • Texty vychází v češtině, polštině a portugalštině, nepravidelně i v lužické srbštině.
  • Rubriky: Náš názor,  Ozvěna tisku a knih, Z domova, Čechoslováci v Brazílii, Západoslovanský slovníček,  Přispěvatelé do tiskového fondu, Došlé knihy a periodické publikace, Inzerce, Dopisy, Zprávy spolku Uniao Recreativa e Cultural Tchecoslovaco Brazileira (San Paulo);
  • Vybrané exempláře jsou přístupné v knihovně Náprstkově muzea v Praze.