Československý zpravodaj (pův. European Correspondent)

 • List byl založen v červnu 1943 jako válečný zpravodaj pod názvem European Correspondent.
 • Vycházel v české, slovenské, španělské a anglické verzi. Česká verze obsahovala i židovskou přílohu.
 • Od 1944 přejmenován na Československý zpravodaj, španělská verze na Noticioso Checoslovaco a anglická na Czechoslovak Herald.
 • Byl vydáván a redigován dr. Františkem Kadeřábkem a kanceláří Vyslanectví v Buenos Aires.
 • Spolupracovníci: Richald Bunzl, Emil Pivnička, Otto, Kauders, M. Rappaport, Vlad. Hajda, Kazimír Štefánik.
 • Vycházel vycházel 1x za 14 dní až do roku 1946.
 • List informoval o válečné situaci v Evropě, v okupovaném Československu, na a Slovensku a o aktivitách odbojových organizací v USA a v Evropě. Informoval nepravidelně o událostech v krajanské komunitě v Argentině.
 • Původně vycházel ve čtyřech jazykových mutacích (čeština, slovenština, španělština a angličtina). Jazykové verze se lišily obsahem.
 • Od roku 1944 vycházel Československý Zpravodaj s texty v češtině a slovenštině a se španělskými úvodníky.
 • Zpravodaj vycházel v roce 1944 ve nákladu 10.000-16.000 kusů (čs. verze 6 tis, španělská 10 tis., angl. 3 tis. kusů). Jednalo se o nejrozšířenější československý  list v Jižní Americe.
 • Distribuoval se zdarma českým a slovenským krajanům, španělská  a anglická verze pak politikům, intelektuálům a diplomatům v Jižní Americe.

 

Vybrané exempláře jsou uložené  v knihovně Náprstkova Muzea v Praze a v Národní knihovně v Buenos Aires. Kompletní soubor zpravodaje je uložen v Národním archivu v Praze.

Skeny novin pocházejí z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur – knihovny.