Ústředí Čechů a Slováků v Argentině

  • Tato politicky angažovaná organizace byla založena v roce 1949 v Buenos Aires.
  • Vyhradila se proti nástupu komunismu v Československu.
  • Vydávala měsíčně zpravodajský oběžník Tisková služba Ústředí Čechů a Slováků v Argentině.
  • Organizaci podpořili někteří krajané usazení v Argentině, jakož i zahraniční pracovníci Československa a pováleční exulanti.
  • Soupis důvěrníků organizace se nachází v Archivu Ministerstva Zahraničí v Praze.
  • Organizace fungovala do začátku 50. let 20. století.