Slovenská informačná služba

  • Politický zpravodaj informoval o politických záležitostech Slováků usilující o nezávislost Slovenska.
  • Vydával ho Slovenský akční výbor.
  • Byl založený po roce 1946 v Římě, od roku 1947 přesídlil i s  vydavately do Buenos Aires, kde vycházel do roku 1953.
  • Byl psán ve španělštině i slovenštině. Existovala i jeho verze v angličtině a francouzštině.


Zatím jediný dochovaný exemplář byl nalezen v Archivu Ministerstva Zahraničí v Buenos Aires v Argentině.