Slovenská mládež

  • Slovensky psaný časopis Slovenská mládež byl založený v březnu v roce 1949  v Buenos Aires.
  • Časopis Ústredia slovenskej mládeže v zahraničí.
  • Hlavní redaktor: A. Macek.
  • List  vycházel necelé dva roky. Je doloženo 12 čísel.

Exempláře jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichově.

Knihovna Colegium Carolinum v Mnichově poskytla souhlas se zveřejněním tohoto čísla.