Slovenský život v Argentine

 • Časopis „Slovenský život v Argentině“ je nejdéle vycházející periodikum ve slovenském jazyce v Jižní Americe.
 • List byl založený v roce 1976 v Buenos Aires.
 • Celý titul: Slovenský život v Argentíne: tlačový orgán Slovenského kultúrneho spolku.
 • Španělské označení časopisu „La vida de los Eslovacos en Argentina“.
 • Jednalo se o exilový časopis slovenských poválečných exulantů, kteří  prosazovali myšlenku samostatného Slovenského státu.
 • Přinášel texty o životě na Slovensku, o slovenském exilu ve světě, přetiskoval novinové zprávy ze slovenských exilových listů. Referoval o aktivitách slovenské komunity v Argentině.
 • Od 80. let byla část slovenských textů překládána do španělštiny.
 • Časopis vycházel čtvrtletně, v nákladu ca 300 výtisků.
 • Cyklostylovaný, o rozměrech 23×19 cm, 32-40 stran.
 • List vycházel do roku 2003.
 • Redaktorka: Eva. J. Jankovičová.

Vybrané exempláře jsou dostupné: Slovenská národná knižnica v Martine a knihovna Libri Prohibiti v Praze.