Slovenské Zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike

  • Slovenský zpravodaj Slovenské Zvesti byl založený v listopadu 1947 v Buenos Aires.
  • Titul: Slovenské zvesti pre Slovákov v Južnej Amerike.
  • List vydával Slovenský akční výbor  /SOV/ bojující za právo Slováků na samostatný stát.
  • Zakladatel a redaktor: Rudolf Dilong, OFM.
  • Vycházel dvakrát do měsíce  do roku 1948.
  • Vyšlo cca. 14 čísel.
  • Psán slovensky, část úvodníků ve španělštině.

Jediný doložený exemplář byl na lezen v Archivu Ministerstva zahraničí  v Buenos Aires v Argentině.

Sken listu poskytl  Archiv Ministerstva zahraničí v Buenos Aires, který rovněž  souhlasí s jeho zveřejněním.

Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Buenos Aires, Argentina.