Sokol – Rosario

  • Tělovýchovná jednota Sokol v Rosario de Santa Fe byla založena v roce 1928.
  • Fungovala fungovala krátce do 30. let 20. století.
  • Organizovala sokolská cvičení a krajanské zábavy.
  • Představenstvo: Frant. Růžička.