Agrupácia protifašistických Čechoslovákov

  • Sdružení Československých antifašistů v Mexiku bylo založeno na konci 30. let v hlavním městě.
  • Označení ve španělštině: Agrupación de los Checoslovacos antifascistas en México.
  • Cílem bylo podporovat čs. odbojovou vládu v zahraničí a boj Československa za svobodu.
  • Vedení: Arpád Weismann, Eugen Fischgrund.
  • Sdružení bylo na podnět tehdejšího vyslance dr. Wendla v roce 1942 slouženo se starším spolkem Československo- mexickým sdružením.