Rozhled

  • Český exilový list Rozhled (špan. Orientación) byl založen v roce 1950 v Buenos Aires.
  • Podtitul: Časopis české emigrace v Jižní Americe / Revista de la Emigración Checa en la América del Sud
  • Tento cyklostylovaný časopis vycházel jeden rok.
  • Periodicita: měsíčník, později nepravidelně.
  • Jazyk: češtině, úvodníky ve španělštině.
  • Zakladatelé a redaktoři: ing. Zemanová, W. Tichý.
  • Politicky angažovaný list se orientoval na a politiku Gen. Prchaly, vystupoval proti komunismu a podporoval Perónovu vládu.

V Knihovně Carolinum v Mnichově jsou doložené tři exempláře.

Skeny periodika Rozhled pochází z knihovny Colegium Carolinum, která svolila k jejich zveřejnění.