Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole

  • Zpravodaj „Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole“ vycházel v
    Buenos Aires v roce 1971.
  • Informoval o aktivitách slovenského exilu, který bojoval za osamostatnění Slovenska ve svobodném světě.
  • Cyklostylovaný list vycházel krátce.
  • Jazyk: slovenština.

Jeden exemplář je uchován v Literárním archivu SNK v Martine, Slovensko.

Slovo Slovákom a Slovenkám dobrej vole