LaMigrace

Portál o vystěhovalectví do zemí Latinské Ameriky

Archiv

Hrst úvah o Argentině a české imigraci

Jetmar, J. 1906: Hrst úvah o Argentině a české imigraci. In: Do Argentiny a do Brazílie. Dopisy svou krajanů (zvláštní otisk z časopisu Český vystěhovalec). Praha: K. Folber.