Mladosť (Juventud)

  • Titul: Mladosť : mesačník pre poučenie a zábavu.
  • Slovensky psaný časopis byl založený v květnu roku 1949 v Buenos Aires jako jeden z prvních literárních exilový časopis slovenského poválečného exilu.
  • Zakladatelé: Ján Dafčík (1896 -1967) a Rudolf Dilong (1905-1987).
  • Redaktor: Ján a Vlado Dafčík.
  • Periodicita:  měsíčník.
  • Tento cyklostylovaný měsíčník seznamoval s literárními texty slovenských literátů z exilu.
  • List vycházel necelé tři ročníky do roku 1952.
  • Pod stejným názvem – Mladosť – vycházela i knižní edice slovenských literátů usazených v Buenos Aires. Jednalo se o první slovenskou knižní edici v Jižní Americe.

Vybrané exempláře časopisu jsou uložené: Matica Slovenská a Slovenská národná knižnica v Martine.