Mladosť

  • Titul: Mladosť : časopis pre poučenie a zábavu.
  • Slovensky psaný časopis byl založený v květnu roku 1949 v Buenos Aires jako jeden z prvních literárních exilový časopis slovenského poválečného exilu.
  • Tento cyklostylovaný měsíčník seznamoval s literárními texty slovenských literátů v exilu.
  • Zakladatel: Ján Dafčík.
  • Redaktor: Vlado Dafčík.
  • Periodicita:  měsíčník, vycházel obvykle jako dvojčíslo. Vyšly čtyři celkem ročníky.
  • List vycházel  do roku 1952.
  • Pod stejným názvem – Mladosť – fungovala i knižní edice, ve které vycházela díla slovenských literátů usazených v Buenos Aires. Jednalo se o první slovenskou knižní edici v Jižní Americe.

Téměř kompletní sbírka časopisu Mladosť je uložena v archivu Výzkumného centra dějin vystěhovalectví  při Minnesotské univerzitě v USA / Immigration History Research Center Archives, University of Minnesota.

Mladost-June1949-No2 (Archiv IHRCA, University of Minnesota).

Ve Střední Evropě je jeden exemplář časopisu uložen v Archivu Matice Slovenské a druhý ve Slovenské národní knihovně v Martine na Slovensku.

Originál periodika  „Mladosť“ č. 2 je uložen v Archivu Matice Slovenské v Martine ( Fond: Jozef Cíger Hronským, sg. C/367).  Matice Slovenská poskytla souhlas se zveřejněním skenu.