Boletín del Consejo Eslovaco Nacional, división Argentina

  • Titul: Zápisník Slovenskej Národnej Rady v Zahraničí, Odbor v Argentíne.
  • Slovensky psaný zpravodaj vycházel v letech 1957-  1958 v Buenos Aires.
  • Periodicita: čtvrtletně.
  • Redakce: Dr. Marian Dafčík.
  • Vznikl jako informační platforma po Kongresu Slovenské ligy v Americe  v Clevelande a cílem informovat o činnosti Slovenský národní rady v zahraničí a přinášet zprávy ze slovenského života ve světě.

Periodikum je uloženo v knihovně Carolinum Carolinum v Mnichově.

Skeny poskytla s laskavým svolením Knihovna Carolinum Carolinum v Mnichově.