Zápisník Slovenskej národnej rady v zahraničí

  • Titul: Zápisník Slovenskej Národnej Rady v Zahraničí, Odbor v Argentíne.
  • Slovensky psaný zpravodaj vycházel v letech 1957-1958 v Buenos Aires.
  • Periodicita: čtvrtletně.
  • Redakce: Dr. Marian Dafčík.
  • Vznikl jako informační platforma po Kongresu Slovenské ligy v Americe  v Clevelande a cílem informovat o činnosti Slovenský národní rady v zahraničí a přinášet zprávy ze slovenského života ve světě.

Periodikum je uloženo v knihovně Carolinum Carolinum v Mnichově, v Archivu Matice Slovenské, jakož i v Krajanském muzeu v Martine na Slovensku.

Originál Zápisníku je uložen v Archivu Matice Slovenské v Martine (Slovensko) ve fondu: Jozef Cíger Hronský, sig: C/379. Archiv souhlasil se zveřejněním prvního čísla Zápisníku z roku 1956.

Originál Zápisníku z roku 1957 je uložen v Knihovně Carolinum Carolinum v Mnichově, která souhlasila s jeho zveřejněním. List je uložen ve fondu Pekelský.