República Eslovaca (Slovenská Republika)

  • Slovensky psaný list Slovenská republika byl založený v únoru v roce 1949 v Buenos Aires.
  • Vydával ho tiskový orgán de la Junta de Acción Eslovaca (Slovenský akční výbor), organizace slovenských emigrantů, v jejích čele stál Ferdinand Durčanský (býv. ministr zahraničí Slovenského státu), prof. Polakovič, Dr. A. Bugan, pplk, Lednický, Jan Plechatý, Alojz Macek, H. Bartek, R. Dilong, Ing. Igor Bazovský, Dr. S. Mečiar, S. Ondruška a Dr. Emil Žatko-Bor.
  • Jednalo se o politicky orientovaný časopis slovenského exilu v Argentině, který se ostře vymezoval proti komunismu a prosazoval samostatný Slovenský stát.
  • Periodicita: měsíčních
  • Vycházel do roku 1954.
  • Zakladatel a redaktor: Stanislav Mečiar.

Exempláře jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichovně, která poskytla souhlas s uveřejněním těchto čísel.