Slovenská Republika

  • Slovensky psaný list Slovenská Republika byl založený v únoru v roce 1949 v Buenos Aires.
  • Vydával ho tiskový orgán Slovenského akčního výboru, organizace slovenských emigrantů, v jejích čele  stál Ferdinand Durčanský (býv. ministr zahraničí Slovenského státu), prof. Polakovič, Dr. A. Bugan, pplk, Lednický, Jan Plechatý, Alojz Macek, H. Bartek, R. Dilong, Ing. Igor Bazovský, Dr. S. Mečiar, S. Ondruška a Dr. Emil Žatko-Bor.
  • Jednalo se o politicky orientovaný časopis slovenského exilu v Argentině, který se ostře vymezoval proti komunismu a prosazoval samostatný Slovenský stát.
  • Periodicita: měsíčních, po roce 1954 nepravidelně.
  • Vycházel do roku 1957.  Celkem vyšlo 68 čísel.
  • Hlavní redaktor: Stanislav Mečiar.

Exempláře z let 1949-1954  jsou uložené v knihovně Collegium Carolinum v Mnichovně.

 

Knihovna Collegium Carolinum v Mnichovně poskytla souhlas se zveřejněním tohoto čísla.