„Krajanské hnutí v Latinské Americe v letech druhé světové války“

Nálevka, V. 1996 Krajanské hnutí v Latinské Americe v letech druhé světové války. IN: Češi v cizině 8/1995. Praha: Ústav pro etnologii a folkloristiku AV ČR.