Suchanův kalendář argentinských Čechoslováků na rok 1927

Suchan, M. Suchanův kalendář argentinských Čechoslováků. Buenos Aires, 1927