a tvrdém úhoru… vzpomíná na dobu prožitou v Argentině a na začátky a vznik První Československé školy v Berisso.

Čvančarová, B. 1931: Na tvrdém úhoru… vzpomíná na dobu prožitou v Argentině a na začátky a vznik První Československé školy v Berisso. F.C.S. Praha: vlastní náklad.