„Česká krajanská komunita v Latinské Americe“

Barteček, I. – Pavlíček, J. 1999. Česká krajanská komunita v Latinské Americe. In Sborník prací historických XVI. Olomouc UP.