České menšiny v Latinské Americe: studie argentinské provincie Chaco

Galušková Martina. České menšiny v zemích Latinské Ameriky: případová studie argentinské provincie Chaco a města Presidencia Roque Sáenz Peña. Bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta, Olomouc, 2009.