Československé vystěhovalectví do Argentiny od r. 1922 do počátku 30. let

Míšek, Rudolf. Československé vystěhovalectví do Argentiny od r. 1922 do počátku 30. let. Katedra historie FF UK , 1965.