Československo-chilské a československo-argentinské vztahy v letech 1945-1975 v československé diplomatické korespondenci

Pochmanová, Iva. Československo-chilské a československo-argentinské vztahy v letech 1945-1975 v československé diplomatické korespondenci. Disertační práce. SIAS FF UK. 2005.