Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku

Barteček, I. 1999. Československý antifašistický exil německého jazyka v Mexiku. Ostrava, Repronis.