„Čeští dobrovolníci v mexické válce 1864-1867“

Sinkula, P. „Čeští dobrovolníci v mexické válce 1864-1867“. In: Sborník Nárdního muzea v Praze, řada A – Historie, sv. 25. Praha, 1971.