Čeští dobrovolníci v mexické válce 1864-1867

Sinkula, P. 1971. Čeští dobrovolníci v mexické válce 1864-1867. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, sv. 25, Praha. Národní muzeum