Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe v 19. století.

Barteček, I. 1995. Cestovatelé z českých zemí v Latinské Americe v 19. století. Ústí nad Labem, Univezita J. E. Purkyně.