„Dr. František Kaska a faleristický Materiál z jeho pozůstalosti“

Svoboda, Z. „Dr. František Kaska a faleristický Materiál z jeho pozůstalosti“. in: Sborník Národního muzea v Praze, řada A – Historie, sv. 25. Praha, 1971.