Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Mexikem a jejich perspektiva s přihlédnutím k interkulturálním odlišnostem

Šulcová, R. Hospodářské vztahy mezi Českou republikou a Mexikem a jejich perspektiva s přihlédnutím k interkulturálním odlišnostem. Diplomová práce.  FMV VŠE. Praha, 2001.