Knižní zpracování memoáru Vzpomínky na Argentinu

Tkadlecová, Kristýna. Knižní zpracování memoáru Vzpomínky na Argentinu: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výtvarné výchovy, 2012.