“Krajanská kolonie Presidencia Roque Sáenz Peña (příspěvek k počátkům českého vystěhovalectví do Argentiny)”

Dubovický, Ivan “Krajanská kolonie Presidencia Roque Sáenz Peña (příspěvek k počátkům českého vystěhovalectví do Argentiny)”, in: Češi v cizině 2/1987, Praha 1987, 139-181;