„La emigración checa a América Latina“

Opatrný, Josef „La emigración checa a América Latina“, Suppl. IAP, 8/2000, IAP (Emigración centroeuropea a América Latina), Praha, Karolinum 2000, 57-65;