„Prameny a problémy dějin českého vystěhovalectví do Latinské Ameriky“

POLIŠÉNSKÝ, Josef., „Prameny a problémy dějin českého vystěhovalectví do Latinské Ameriky“ in: Český lid 1981, č. 68, Praha 1981;