„Prameny a problémy dějin československo-mexických dějin“

Polišenský, J., Román E. R. „Prameny a problémy dějin československo-mexických dějin“. In: Československý časopis historický 6/1964. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1964.