Slováci v argentínskom Chacu

Botik, Jan. Slováci v argentínskom Chacu. Los eslovacos en el Chaco argentino. Bratislava: Lúč, 2002.