Slovenský kalendár pre Juznú Ameriku na rok 1935

Slovenský kalendár pre Juznú Ameriku na rok 1935. Buenos Aires.