Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky I., II.

POLIŠÉNSKÝ, Josef. Úvod do studia dějin vystěhovalectví do Ameriky I., II. Praha, FFUK, 1992/ 1996;