Z Břeclavska do Argentiny. Vystěhovalectví v letech 1913 – 1938

Spěvák, Přemysl. Z Břeclavska do Argentiny. Vystěhovalectví v letech 1913 – 1938. Bakalářská práce, HÚ FF MU Brno, 2008.