Zuřivý reportér a poslední reportáže

Kisc, Egon Erwin. Zuřivý reportér a poslední reportáže. Překlad Jarmila Haasová-Nečasová. 1. autoriz. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1955. 269 s. Sebrané spisy E.E. Kische; sv. 8.