LaMigrace

Portál o vystěhovalectví do zemí Latinské Ameriky

Archiv

Československý kroužek v La Paz

  • Krajanský spolek Československý kroužek (Círculo Chechoslovaco)  sdružoval krajany v La Paz a okolí.
  • Byl založen ve 30. letech 20. století.
  • Organizoval krajanská setkání a oslavy národního svátku.
  • Předsednictvo: Pavel Magyar, Bohuslav Héža aj.

 

Informace o spolku v krajanském listu Čsl. vlastenec (1947).