Historie

Do Argentiny odešlo v první polovině 20. století 25.000 až 50.000 Čechů a Slováků. Pocházeli především z moravského venkova, menších českých a slovenských měst, jakož i z českých a slovenských vesnic na Ukrajině a v Rumunsku.

Ve 20. a 40. letech 20. století vystěhovalci založili šedesát krajanských spolků a  vydávalo se přes dvacet česky a slovensky psaných novin a časopisů.

Vlivem politické situace v komunistickém Československu a peronismu v Argentině byly od 50. let krajanský spolkový život omezen. Někteří krajané byli persekuováni.

Češi a Slováci se úspěšně integrovali do argentiské společnosti a přispěli k rozvoji argentinského společnosti, zemědělství a kultury.

Dnes žije v Argentině více než 100.000, možná až 300.000 potomků českých a slovenských vystěhovalců.

Na přelomu milenia bylo založena desítka český a slovenských spolků a bylo zrekonstruováno několik historických budov spolků.

Řada Argentinců s českými a slovenskými kořeny se aktivně hlásí ke svému dědictví, navštěvují krajanská setkání, studují český a slovenský jazyk a udržují kontakty se svými příbuznými v Evropě.

18_DSCN9041Historii české a slovenské kolonie v Argentině rekonstruujeme na základě  historických písemných pramenů uložených v českých a argenských archívech a spolkových institucí.Část informací jsme získali od pamětníků a z rodinných archivů.

Periodizace českého/československého vystěhovalectví
v Argentině
1. období: druhá polovina 19. století – 1918 (počátky krajanských institucí)
2. období: 1918–1939 (rozkvět československé kolonie)
3. období: 1939–1948 (krajané pod vlivem válečných událostí)
4. období: 1948–1990 (útlum krajanských aktivit)
5. období: 1990 – dodnes (nový zájem o české kořeny v Argentině)
Hlavní milníky českého a slovenského vystěhovalectví do Argentiny
1905 první český spolek Slávie v Buenos Aires
1916 Sokol v Buenos Aires
1917 Česká národní sdružení v Jižní Americe, pobočky v
1922 konzulát Československa v Buenos Aires