Obrana (La Defenza)

  • List navázal na zakázané Dělnické listy na podzim roku 1932 a vycházel do října roku 1936.
  • Levicový,  prokomunistický list.
  • Přinášel informace od dělnickém hnutí v Argentině a ve světě a částečně informoval o krajanských aktivitách.
  • Majitel a vydavatel: Dělnické hnutí v Buenos Aires (1932–1935) a Svaz Čsl. Robotníkov v Buenos Aires (1936).
  • Redakce: Andres Homola, později Jiří Vlček.
  • Periodicita: čtrnáctideník.
  • Exempláře jsou k dispozici v knihovně Náprstkova muzea v Praze a v Národní knihovně M. Moreno v Buenos Aires.

Skeny novin pocházejí z Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Buenos Aires, República Argentina.