Dělnické listy

  • Noviny Dělnické listy vycházely v letech 1926–1932 v Buenos Aires.
  • Podtitul periodika: Orgán českých a slovenských dělníků v Jižní Americe.
  • Španělský název: Hojas Obreras.
  • List měl levicovou a prokomunistickou orientaci, přinášel informace o dělnickém dění v Argentině a ve světě.
  • Periodicita: týdeník (v posledních letech nepravidelně).
  • Majitel a vydavatel: Dělnické sdružení v Buenos Aires.
  • Redaktor: Josief Jániš, Andres Homola.
  • Články psány v češtině a slovenštině.
  • V roce 1927 byla listu pro komunistickou propagandu odňata poštovní doprava do ČSR a v roce 1931 byl dočasně suspendován argentinskou policií. V roce 1932 mu bylo odňato poštovní číslo od poštovního úřadu v Buenos Aires a list byl zastaven. Začal vycházell pod novým jménem Obrana.
  • Exempláře jsou uloženy v Náprstkově muzeu v Praze, v Národní knihovně v Praze a v Národní knihovně v Buenos Aires.

Skeny novin pocházejí z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur – knihovny.