Dělnické sdružení v Argentině

  • Jedná se o jeden z prvních československých dělnických spolků v Buenos Aires.
  • Spolek fungoval v letech 1926–1936.
  • Sdružoval české a slovenské dělníky z Buenos Aires, měl pobočky v Córdobě, Rosariu a Berisso.
  • Organizoval vzdělavací a agitační setkání, pořádal setkání a zábavy. Pořádal mj. i akce k výročí ruské revoluce. Zapojoval se aktivit argentinského dělnického hnutí.
  • Stál u zrodu listu Věstník Českoslovenký (1926), vydával noviny Dělnické listy a Obrana.
  • Představenstvo: Rudolf Novotný, Antonín Vaněk, Stanislav Salša, Josef Matušica (1935).
  • Sídlo: Calle Defenza 165,  Cnel. Franga 657, Piňeyro, provincie Buenos Aires (1926), později Neuquén 728, Buenos Aires.
  • Sdružení bylo uzavřeno argentinskou policií v roce 1930, a to pro podezření ze šíření komunistické ideologie v Argentině.
  • Přesto vyvíjel spolek činnost i v dalších letech, jejich informační platformou byly výše zmíněné dělnické časopisy.
  • V roce 1936 byl spolek spojen se Slovenským dělnickým spolkem v nový spolek Svaz československých robotníkov v Južnej Amerike.